Šautuve

 
Šautuvē iespējams:

* šaut pa skrejošu un stāvošu alni - 100 m
* piešaut vītņstobru ieročus  - 100 m
* veikt gludstobru ieroču piešaudi - 35 m; 50 m
* šaut pa skrejošu un stāvošu meža cūku - ar gludstobra ieroci no 35 m; 50 m;
* šaut pa skrejošu un stāvošu meža cūku  - ar vītņu stobra ieroci no 50m; 100 m;
* šaut pa lidojošiem mērķiem - sportings;
* šaut ar īsstobru pašaizsardzības un sporta ieročiem - 10 m - 50 m.Lai kārtotu eksāmenu šaušanā ar vītņstobra-garstobra ieroci 
nepieciešami sekojoši dokumenti:

  1. Personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. Mednieka apliecības kopija;
  3. Kvīts par valsts nodevas nomaksu: Valsts kase, NMR 90000050138, konts LV77TREL1060160925000, kods TRELLV22  (Valsts nodeva EUR 14.23 )
       Dokumenti jāiesniedz mēnesi pirms paredzētā eksāmena Valsts meža dienastā.

 


 Datums
 Laiks  Eksāmens Vieta
30.10.202010:00TVGGROBIŅAS nov.Bērzpurvi          TGV* -  (T)   Teorijas eksāmens jaunajiem medniekiem un medību vadītājiem
              (G)   Praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra ieroci jaunajiem medniekiem
              (V)   Praktiskais eksāmens šaušanā ar vītņstobra ieroci  medniekiem

 
Comments