Šautuve

 
Šautuvē iespējams:

* šaut pa skrejošu un stāvošu alni - 100 m
* piešaut vītņstobru ieročus  - 100 m
* veikt gludstobru ieroču piešaudi - 35 m; 50 m
* šaut pa skrejošu un stāvošu meža cūku - ar gludstobra ieroci no 35 m; 50 m;
* šaut pa skrejošu un stāvošu meža cūku  - ar vītņu stobra ieroci no 50m; 100 m;
* šaut pa lidojošiem mērķiem - sportings;
* šaut ar īsstobru pašaizsardzības un sporta ieročiem - 10 m - 50 m.Lai kārtotu eksāmenu šaušanā ar vītņstobra-garstobra ieroci 
nepieciešami sekojoši dokumenti:

  1. Personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. Mednieka apliecības kopija;
  3. Kvīts par valsts nodevas nomaksu: Valsts kase, NMR 90000050138, konts LV77TREL1060160925000, kods TRELLV22  (Valsts nodeva EUR 14.23 )
       Dokumenti jāiesniedz 2 (divus) mēnešus pirms paredzētā eksāmena "Sporta klubā Mednieki". Interesenti, kuri pieteikušies eksāmenam, bet nav iesnieguši dokumentus,  tos var iesniegt Grobiņas birojā.

 


 Datums
 Laiks  Eksāmens Vieta
27.04.2018 10.00
TGV
GROBIŅAS nov.Bērzpurvi
01.06.2018 10.00 TGV SALDUS nov. Zvārde
20.07.2018 10.00
TGV
KULDĪGAS nov. Šautuve
07.09.2018 10.00
TGV
KULDĪGAS nov. Šautuve
12.10.2018  10.00      TGV     GROBIŅAS nov.BērzpurviTGV* -  (T)   Teorijas eksāmens jaunajiem medniekiem un medību vadītājiem
              (G)   Praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra ieroci jaunajiem medniekiem
              (V)   Praktiskais eksāmens šaušanā ar vītņstobra ieroci  medniekiem

 
Comments