Mednieku skola

Mednieku skola "Bērzpurvos" darbojas jau no 2004. gada. To absolvējuši vairāk kā 500 jauno mednieku.

Nepieciešamie dokumenti, kas pievienojami iesniegumam (skat.zemāk), lai pieteiktos jauno mednieku eksāmenam:

1.Dokumenta kopija par valsts nodevas samaksu mednieku eksāmena kārtošanai;
Valsts kase, NMR 90000050138, konts LV77TREL1060160925000, kods TRELLV22
(teorija-EUR 28,46;šaušana -EUR 14,23, apliecība -EUR 1,42)
2.Izziņa par apmācības veikšanu;
3.divas fotogrāfijas(3x4);
4.personas apliecinoša dokumenta kopija;Nepieciešamie dokumenti,, kas pievienojami iesniegumam (skat.zemāk,) lai pieteiktos medību vadītāju eksāmenam.

1. Personas apliecinoša dokumenta kopiju;
2.Divas fotogrāfijas (3x4), (jāiesniedz tikai tanī VM, kur saņemsiet apliecību);
3.Dokumenta kopiju par valsts nodevas samaksu mednieku eksāmena kārtošanai;
4. Izziņas par apmācības veikšanu kopiju;
5.Mednieka apliecības kopija.
.


    

Nepieciešamie dokumenti, kas pievienojami iesniegumam (skat.zemāk), lai pieteiktos kārtot eksāmenu vītņstobra-garstobra eksāmenam

1.
Personas apliecinoša dokumenta kopiju;
2.
Mednieka apliecības kopija;
3. Dokumenta kopiju par valsts nodevas samaksu  eksāmena kārtošanai;

        

Pieteikšanās uz mednieku skolu


ĉ
Edvīns Porciks,
2016. gada 4. marts 02:24
ĉ
Edvīns Porciks,
2016. gada 4. marts 02:30
ĉ
Edvīns Porciks,
2016. gada 4. marts 02:30
Comments